สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
Office of Agricultural Extension and Development Region 6, Chiang Mai

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์
053 908 666
โทรสาร
053 908 665
อีเมล
ndoae@doae.go.th

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6

428/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230