พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า

ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ร้อยละคิดจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดในตำบล
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563 | หน่วย : ไร่
จังหวัด พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าทั้งหมด พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง
เชียงใหม่12,566,9113,037,182241,296
น่าน7,170,0451,697,731213,141
เชียงราย7,298,9811,709,523165,733
ตาก10,254,1562,608,096112,472
ลำปาง7,833,7261,982,023112,371
อุตรดิตถ์4,899,1201,372,911111,895
พะเยา3,959,4131,151,204110,247
แพร่4,086,624950,716105,571
แม่ฮ่องสอน7,925,7871,598,75279,456
ลำพูน2,816,1761,325,65229,923
สสก.6 เชียงใหม่ 68,810,938 17,433,788 1,282,105