ข้อมูลการเพาะปลูกพืช 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลการเพาะปลูกพืช ข้าว

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) - ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2563
จังหวัด ครัวเรือน แปลง เนื้อที่ (ไร่)
นครสวรรค์93,700169,6942,373,910
พิจิตร70,174122,4611,736,082
พิษณุโลก79,511164,3001,394,935
เชียงราย129,701230,3491,330,477
เพชรบูรณ์80,824145,6041,230,813
กำแพงเพชร56,03589,9711,107,623
สุโขทัย69,459135,2051,093,403
พะเยา68,650141,278637,835
อุตรดิตถ์45,922103,494583,607
อุทัยธานี27,99745,502516,023
เชียงใหม่75,470127,457500,921
ลำปาง81,696187,421443,419
ตาก37,23951,178359,504
น่าน59,132118,963309,998
แพร่46,742108,520295,713
แม่ฮ่องสอน30,90538,073198,787
ลำพูน19,73137,02697,878
สสก.6 เชียงใหม่ 1,072,888 2,016,496 14,210,928