ข้อมูลการเพาะปลูกพืช 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลการเพาะปลูกพืช ข้าวนาปี

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) - ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 2565
จังหวัด ครัวเรือน แปลง เนื้อที่ (ไร่)
นครสวรรค์99,713194,3812,619,347
พิจิตร72,114130,8741,804,954
พิษณุโลก79,741179,8431,487,151
เชียงใหม่127,596238,5161,309,961
เพชรบูรณ์83,978154,7251,289,653
กำแพงเพชร59,958103,7401,249,274
สุโขทัย66,157147,4071,153,187
พะเยา65,141143,412641,006
อุตรดิตถ์47,238111,798620,772
อุทัยธานี30,20154,217608,365
เชียงราย79,656137,648555,127
ลำปาง78,677192,833445,301
ตาก38,82555,164371,359
น่าน57,638121,997334,096
แพร่43,867111,015299,075
แม่ฮ่องสอน33,44541,680215,786
ลำพูน18,65438,161100,676
สสก.6 เชียงใหม่ 1,082,599 2,157,411 15,105,092.92