ข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูลเอกภาพ ข้าวนาปี

ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี 2561 ที่ความชื้น 15% (ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร วันที่ 25 ก.ย. 2562)
ผลผลิต (ตัน) - ข้อมูล ณ วันที่ Update: 30-09-62
จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่ให้ผลผลิต (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
นครสวรรค์2,399,8212,390,2721,425,335
พิจิตร1,706,4881,698,4421,041,351
พิษณุโลก1,375,9391,333,796773,435
เชียงราย1,249,2461,232,146714,114
กำแพงเพชร1,166,9181,165,656689,886
เพชรบูรณ์1,065,4581,064,325600,741
สุโขทัย1,052,055993,644543,793
อุทัยธานี514,915506,070325,336
พะเยา620,411614,313322,992
อุตรดิตถ์582,374534,692320,584
เชียงใหม่462,338458,229273,952
ลำปาง434,724431,796228,456
แพร่297,947296,946169,824
น่าน276,301272,523141,049
ตาก320,947317,655135,859
แม่ฮ่องสอน182,475180,59775,776
ลำพูน106,621106,24765,244
สสก.6 เชียงใหม่ 13,814,978 13,597,349 7,847,727