5

     
   
     

  การจัดการความรู้สู่งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2560  
   
  รายงานผลการจัดการความรู้ 2559  
   
  สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2559  
   
  สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2558  
   
  สรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2557  
   
  สรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต  
   
  สรุปผลอื่น ๆ  
 

 

 

  ตำรับอาหาร โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว แยกรายจังหวัด  
 
 
 
  โครงการนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 58  
   
     

 

บทความอื่น ๆ อ่านย้อนหลัง

 
     
 

 

 

  คู่มือการใช้งานโปรแกรม

FONT มาตรฐานราชการไทย

 

 


สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
13 ถนนอารักษ์ ซอย 5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200